Sa posebnim zadovoljstvom obaveštavamo naše klijente, partnere i saradnike da su advokatska kancelarija Isailovic&partners (specijalizovana u oblastima korporativnog zastupanja i savetovanja) i ADR Partners (licenciran za pružanje usluga medijacije i mirnog rešavanja sporova od strane JAMS International, najvećeg pružaoca usluga medijacije, arbitraže i drugih metoda vansudskog rešavanja sporova u SAD i svetu), zaključili sporazum o saradnji radi primene medijacije i drugih metoda mirnog rešavanja sporova.

SPORAZUM O SARADNJI SA ADR PARTNERS


Sa posebnim zadovoljstvom obaveštavamo naše klijente, partnere i saradnike da su advokatska kancelarija Isailovic&partners (specijalizovana u oblastima korporativnog zastupanja i savetovanja) i ADR Partners (licenciran za pružanje usluga medijacije i mirnog rešavanja sporova od strane JAMS International, najvećeg pružaoca usluga medijacije, arbitraže i drugih metoda vansudskog rešavanja sporova u SAD i svetu), zaključili sporazum  o saradnji radi primene medijacije i drugih metoda mirnog rešavanja sporova.

Isailovic&partners su u višedecenijskom poslovanju uvideli sve prednosti medijacije u odnosu na dugotrajne sudske postupke jer osim što pružaju win/win rešenja ona su daleko efikasnija, što je preduslov za rast i razvoj privrednih aktivnosti. Kao najboljeg partnera u ovoj oblasti na svetu, ne samo kod nas, prepoznali smo brend JAMS International USA i sa posebnim zadovoljstvom smo sa ADR Partners kao licenciranim predstavnikom zaključili sporazum o saradnji.

Naša želja je da pomognemo svojim klijentima, partnerima i saradnicima da što više spornih pitanja (kompleksnih radnih, privrednih, imovinskih i drugih sporova) reše sporazumno van suda, u konstruktivnoj atmosferi i uz uvažavanje međusobnih interesa i potreba, što će im omogućiti da prevaziđu probleme i unaprede međusobnu saradnju i poslovanje.