O nama

Početak ovog veka bio je prekretnica u razvoju današnjeg privrednog poslovanja, ekonomije čiji su temelji privatna svojina i slobodno tržište. Upravo je to bio trenutak kada su nastali temelji današnje advokatske kancelarije Isailović & Partners. Naš tim je posvećen pružanjem visokokvalitetne i efikasne profesionalne pomoći našim klijentima, zasnovane na poverenju. Sveobuhvatna stručna podrška u rešavanju kompleksnih pravnih i poslovnih pitanja zasniva se na individualnoj posvećenosti svakom klijentu. Zbog uvažavanja klijentovog poslovnog okruženja i prepoznavanja specifičnosti njegove poslovne filozofije imamo reputaciju pouzdanog i kvalitetnog pravnog savetnika. U cilju što kvalitetnijeg saveta, ali i ekonomičnosti i efikasnosti, klijente zastupamo i na bazi potpunog pravnog konsaltinga (Outsourcing pravni savetnici).

Trend outsorcinga pa samim tim i globalizacije advokatskih kancelarija doprinosi fuziji uporednih propisa i prakse. Sam proizvod saradnje u pravnim problemima više kancelarija, koje imaju iskustva sa više pravnih sistema, daje kvalitetan pravni savet koji predstavlja osnov za brze i važne poslovne odluke. Globalizacija, s jedne strane, snižava cene usluga jer ih pružaju lokalne kancelarije, a s druge strane stvara mrežu saradničkih kancelarija širom sveta. U taj novi trend Multi-sourcinga uključena je i naša kancelarija, tako da danas sarađujemo sa brojnim advokatskim kancelarijama u Svetu.

Outsourcing službe kakva je advokatura, neminovno prati trendove u kojima se nalaze njihovi klijenti kao što je širenje tržišta roba i usluga, efikasnije korisćenje finansijskih resursa, veći protok ljudi i ideja. Radeći na taj način sa našim sadšnjim klijentima radosni smo što proširujemo svoja znanja i obogaćujemo profesionalno i lično iskustvo u korist naših budućih poslovnih partnera.