Marko Milanović

ADVOKATSKI PRIPRAVNIK

Član Advokatske komore Beograda od jula 2015. godine.

Govori engleski jezik.