Radomir Bogdanović

ADVOKATSKI PRIPRAVNIK

Član Advokatske komore Beograda od novembra 2013. godine.

Govori engleski i služi se nemačkim jezikom.