Sanja Stojanović

OFFICE MANAGER

Student master studija Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu zadužena za internu i eksternu komunikaciju u kancelariji, te za organizaciju poslovanja u kancelariji.

Služi se engleskim jezikom.