Ana Zorić

ADVOKATSKI PRIPRAVNIK

Član Advokatske komore Beograda od februara 2015. godine.

Govori engleski i španski jezik.