Srđan Radovanović

ADVOKAT

U advokaturi gotovo tri decenije, bogatog znanja i iskustva, nezamenjiv u svakodnevnim pravničkim debatama i rešavanju praktičnih problema. Naročito specijalizovan za:

  • konsalting i priprema akata u M&A
  • zastupanje u stečajnim postupcima
  • analizu pregleda prava i obaveza privrednih društava (due diligence)
  • međunarodno vazduhoplovno pravo
  • odbranu u krivičnim i postupcima za privredne prestupe
  • korporativno zastupanje i savetovanje
  • imovinsko-pravnim pitanjima (real estate)

Govori engleski jezik.