MIRJANA POPOVIĆ

ADVOKATSKI PRIPRAVNIK

Član Advokatske komore Beograda od marta 2015. godine.

Govori engleski i španski jezik