Office team

Član Advokatske komore Beograda pa samim tim i Advokatske komore Srbije od 28. juna 2001. godine.

Advokatskom profesijom kao pripravnik, a zatim i kao advokat bavi se od decembra 2009. godine.

Iskustvo i praktična znanja stekao kao pripravnik u beogradskim sudovima, a nakon položenog pravosudnog ispita novi izazov pronašao u advokaturi.

U advokaturi gotovo tri decenije, bogatog znanja i iskustva, nezamenjiv u svakodnevnim pravničkim debatama i rešavanju praktičnih problema.

Advokatskom profesijom bavi se od 2012. godine.

Član Advokatske komore Beograda od novembra 2013. godine.

Član Advokatske komore Beograda od februara 2015. godine.

Član Advokatske komore Beograda od jula 2015. godine.

Član Advokatske komore Beograda od marta 2015. godine.

Član Advokatske komore Beograda od marta 2015. godine.

Član Advokatske komore Beograda od marta 2016. godine.

Član advokatske komore Beograda od septembra 2016. godine.

Član Advokatske komore Beograda od septembra 2016. godine.

Kao saradnik obavlja administrativne poslove I pomaže u organizaciji poslovanja u kancelariji, uz saradnju sa Office manager-om.

Apsolvent Pravnog fakulteta, volonter.

Student master studija Fakulteta organizacionih nauka.