ISTORIJAT KANCELARIJE

Igor Isailović postaje advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Srđana Radovanovića.

Igor Isailović polaže pravosudni ispit i postaje jedan od najmlađih advokata koji su registovani u Advokatskoj komori Beograda.

Vladan Simeunović, Živorad Ikonović i Igor Isailović osnivaju advokatsku kancelariju Simeunović-Ikonović-Isailović

U organizaciji Opštine Inđija - Odeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj i ABA/CEELI (Američkog udruženja pravnika/Pravna inicijativa za srednju Evropu i Evroaziju), Igor Isailović je učestvovao kao predavač na temu “Osnivanje, gašenje, spajanje, preuzimanje i ostale promene pravne forme privrednih društava".

Na godišnjoj skupštini Evropskog udruženja pravnika, održanoj 30. maja 2008. godine, Igor Isailović je izabran za najboljeg mladog pravnika u Srbiji, a tom prilkom je posebno istaknut njegov doprinos u promovisanju evropskih vrednosti u Srbiji i učešću u reformi srpskog pravosudnog sistema.

Igor Isailović svojim prvim autorskim tekstom pod naslovom “Uslovi za nove investicije” počinje saradnju sa časopisom Profit magazin.

Osnovana je sekcija mladih advokata Advokatske komore Beograda, za čijeg predsednika je izabran Igor Isailović.

Kancelarija započinje saradnju sa Nikolom Rodićem, koji je primljen na mesto advokatskog pripravnika, kao najbolji kandidat od od preko 100 prijavljenih kandidata.

Kancelarija započinje saradnju sa Milijanom Isailović studentom Pravnog fakulteta u Beogradu, kojoj kao volonteru bivaju povereni poslovi ljudskih resursa, finansija, internih i eksternih komunikacija.

Kancelarija započinje saradnju sa Đorđem Kurdulijom, mladim beogradskim advokatom.

Southeast European Times objavljuje autorski tekst Igora Isailovića, svog novog stručnog konsultanta, na temu osnivanja Razvojne banke Srbije

Nikola Rodić polaže pravosudni ispit i postaje advokat registovan u Advokatskoj komori Beograda.

U godini u kojoj obeležava deceniju bavljenja advokaturom, Igor Isailović u dogovoru sa svojim tadašnjim partnerima donosi odluku o formiranju samostalne advokatske kancelarije Isailović & Partners.

Kancelarija otpočinje saradnju sa advokatskim pripravnikom Mirjanom Kosjerinom.

Kancelarija počinje saradnju sa Radomirom Bogdanovićem, koji je primljen na mesto advokatskog pripravnika, kao najbolji kandidat od preko 500 prijavljenih kandidata.

Poslove organizovanja poslovanja kancelarije nastavlja kao volonter da obavlja Olivera Čolić, student Pravnog fakulteta u Beogradu.

Đorđe Kurdulija, zbog posebnih zasluga, postaje mlađi partner.

Kancelarija počinje saradnju sa Aleksandrom Rakonjac, koja je primljena na mesto advokatskog pripravnika.

"Analiza trenutnog stanja privrede Republike Srbije i globalnih ekonomskih tokova i sumiranje sopstvenih poslovnih rezultata, odnosno razmatranje pravca u kojem bi kancelarija u narednom periodu trebalo da se kreće, dovode do sledećih zaključaka: 1) privreda naše zemlje i zemalja sa kojima ona ima najčvršće privredne veze su izuzetno lošem finansijskom stanju. Finansijski problemi koji su pogodili najmoćnije kompanije na tržištu, doneli su velike gubitke svim privrednim subjektima i na taj način ugrozili postojanje čitavog privrednog sistema Republike Srbije; 2) kako je naša specifična core delatnost - koorporativno zastupanje u najsloženijim pravnim problemima, pojedine kolege su se uz posebnu edukaciju posebno posvetile reorganizaciji u stečajnim postupcima. 3) shodno tome, tokom 2013. godine, angažovani smo u postupcima reorganizacije nekih od najznačajnijih srpskih trgovačkih, hemijskih, građevinskih i poljoprivrednih privrednih društava. Kvalitetnim i efikasnim pristupom, ostvarili smo izuzetno visoke rezultate, opravdali ukazano poverenje i na taj način pokazali da smo spremni za sve profesionalne izazove. Sa ponosom ističemo da svi naši klijenti koji su prošli kroz postupak reorganizacije uredno izvršavaju svoje obaveze preuzete planom reorganizacije ili unapred pripremljenim planom reorganizacije. Zaključno sa januarom 2014. godine učestvovali smo i učestvujemo u reorganizaciji više stotina miliona evra obaveza, domaćih prezaduženih kompanija. "

U toku 2014. godine, naš advokatski tim osnažen je Zoricom Marinković, advokatskim pripravnikom, Dejanom Perićem, advokatom, Sanjom Stojanović, office manager-om i Jovanom Pikulom, advokatskim pripravnikom. Novi članovi tima su se u kratkom roku osposobili za pružanje saveta u najsloženijim pravnim pitanjima, što je kvalitet našeg rada podiglo na novi nivo.

Zahvaljujući uigranosti našeg tima, uspešno su nastavljeni i rešeni brojni stečajni postupci koji se vode prema unapred pripremljenim planovima reorganizacije, započeti tokom 2013. godine, a angažovani smo i kao savetnici u novim postupcima reorganizacije privrednih društava čije obaveze prema poveriocima iznose više od sto miliona evra. Budući da je najveći broj postupaka reorganizacije započet i okončan tokom 2013. i 2014, godine, evidentna je tendencija smanjenja broja tih postupaka.

U toku 2014. godine započeli smo, a sada uspešno privodimo kraju postupak pripajanja dva lidera mlekarske industrije (inače javnih akcionarskih društava).

Kako se najveći broj zahteva naših klijenata pred kraj 2014. godine odnosio na oblasti privatizacije, M&A, imovinskih pitanja, javno-privatnog partnerstva i energetike, primetna su pozitivna kretanja privrede koja nagoveštavaju postepen izlazak iz recesije.

U prethodnoj godini, preuzeli smo zastupanje najrespektabilnijih privrednih subjekata u Srbiji i regionu na bazi potpunog pravnog konstaltinga (outsourcing pravni savetnici), što pored već navedenih oblasti uključuje i zastupanje privrednih subjekata iz građevinske industrije, prehrambene industrije, građevinskog i projektnog menadžmenta, vinarske, drvne i hemijsko-kozmetičarske industrije, sporta, softverske industrije, transporta i logistike, marketinga itd.

Takođe, u prethodnoj godini izgradili smo saradnju na više značajnih projekata sa dva člana tzv. Velike četvorke revizorskih kuća, od strane kojih smo prepoznati kao pouzdani pravni savetnici.

Tokom 2015. godine, uspešno smo okončali postupke usvajanja više unapred pripremljenih planova reorganizacije nekoliko najvećih nacionalnih privrednih društava, sproveli prvi postupak pripajanja između dva javna akcionarska društva, te preuzeli zastupanje više inostranih kompanija zainteresovanih za otpočinjanje poslovanja u Srbiji kroz mehanizam javno-privatnog partnerstva. Nastavak pozitivnih kretanja u srpskoj privredi doveo je do znatne ekspanzije privatizacionih postupaka, u kojima učestvujemo kao zastupnici inostranih društava i investicionih fondova.

Ovakve tendencije proizvele su potrebu za dodatnim jačanjem našeg tima, te je kancelarija u maju 2015. godine otpočela saradnju sa advokatskim pripravnicima Anom Zorić i Markom Milanovićem.

Formiranjem kvalitetnog i sinhronizovanog advokatskog tima, te rezultatima postignutim u preuzetim projektima od nacionalnog i regionalnog značaja u godini iza nas, stvorili smo pouzdan i siguran temelj koji uliva poverenje svim našim postojećim i budućim poslovnim partnerima, za sve aktivnosti i izazove koji su pred nama.